Wednesday, April 8, 2009

Feeding tube


Terdapat banyak sebab mengapa doktor mengkehendaki agar seorang bayi/kanak-kanak memakai 'feeing tube' atau juga dikenali 'NG tube'.

Selalunya, kanak-kanak Down Syndrom, cerebral palsi, Edward Syndrom dan sebagainya sering dikaitkan dengan 'feeding tube'.

Ibu bapa biasanya berasa sedih dan kasihan melihat bayi yang masih terlalu kecil terpaksa makan melaui feeding tube. Seolah-olah hilang nikmat makan yang seharusnya dinikmati oleh setiap manusia. Tambah menyakitkan apabila melihat feeding tube tersebut terpaksa ditukar setiap 2 minggu (bergantung kepada jenis tube). Ini bermakna, setiap 2 minggu, proses mengeluarkan feeding tube yang lama, dan memasukkan feeding tube yang baru akan berulang-ulang.

Sampai bilakah anak yang kasihan ini perlu melalui proses yang menyeksakan ini?

Feeding therapy atau terapi pemakanan selalunya dijalankan oleh speech therapist di hospital. Speech therapist akan menunjukkan cara bagaimana untuk membuat latihan oral motor supaya bayi tersebut boleh mula menghisap dengan menggunakan mulut. Speech therapist akan memberi penerangan kepada ibu supaya ibu boleh membuat latihan tersebut sendiri dengan anaknya.

Selain itu, speech therapist juga akan membuat penilaian terhadap jenis kepekatan makanan, tekstur makanan serta suhu yang bersesuaian berdasarkan keupayaan bayi/kanak-kanak tersebut. Mungkin juga terdapat perubahan yang perlu dilakukan dari segi cara duduk/baring/peralatan yang diperlukan ketika makan.

No comments:

Post a Comment